Fotoverslag van de ALV op 19 april

Op woensdag 19 april hield Willem Otterspeer, emeritus hoogleraar geschiedenis in Leiden, ter gelegenheid van de jaarlijkse ledenvergadering een lezing over het Academiegebouw en de eerste jaren van de universiteit.

20170419_alv_1_otterspeer

Daarna leidde de pedel, Erick van Zuijlen, ons rond, hier in de senaatskamer.

20170419_alv_2_zuijlen

Daarna begon de ALV in de faculty club.

20170419_alv_3_bestuur

Met dank aan Sonja Wagemans voor de foto’s.

Inspraakreactie verkamering

Inspraakreactie PAL op de vergadering van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 20 april 2017:

Onze vereniging is teleurgesteld. Wij begrijpen niet dat de gemeenteraad zich zou moeten beperken tot het aanscherpen van technische voorschriften die hinder maar een klein beetje beperkt.

Lees hier verder.