Werkgroep ‘Plein aan de Garenmarkt’ biedt pamflet aan

Op 22 september bood Huub Frencken, voorzitter van de werkgroep ‘Plein aan de Garenmarkt’ die de Wijkvereniging PAL heeft ingesteld, wethouder Paul Laudy het door de werkgroep ontwikkelde pamflet aan voor de herinrichting van het plein na de bouw van de parkeergarage op de markt.
2017-aanbieding-pamflet

Huub Frencken biedt het pamflet “Mooi plein aan de Garenmarkt” aan, foto Sonja Wagemans

Huub sprak zijn waardering uit voor het feit dat de gemeente heeft besloten om het plein groen en klimaatbestendig te maken en er geen geparkeerde auto’s meer op toe te laten. Intussen heeft de gemeente buurtbewoners en ondernemers opgeroepen om over de herinrichting mee te praten in een van de beide werkgroepen die de gemeente intussen heeft ingesteld: de werkgroep Maaiveld Garenmarkt of de werkgroep Korevaarstraat. De wijkvereniging is vertegenwoordigd door Huub Frencken en Sonja Wagemans (Garenmarkt) en Marjolijn Pouw (Korevaarstraat). Het pamflet van de werkgroep is op onze site te vinden.

Enquete Wijkvisie: wilt u deze invullen?

In de laatste wijkkrant vroeg het bestuur naar uw mening t.a.v. diverse zaken in de wijk.

Nadat we de lezers van de nieuwsbrief en de leden op de enquete hadden gewezen, kregen we 109 reacties, een heel goed resultaat. De antwoorden worden uitgewerkt en in de komende wijkkrant gepubliceerd.

Bedankt voor uw reacties!

Wijkborrel 2017

Het bestuur van onze wijkvereniging (PAL) nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse wijkborrel.
Deze wordt gehouden op:

Zaterdag 23 september 2017
Van 16.30 – 18.30

Op het dakterras van Sociëteit Minerva, Breestraat 50

We hopen u daar te zien.

Namens het bestuur,
Adri Klaassen en Aart Martin de Jong, Duovoorzitters

Nieuwe krant en nieuwsbrief!

Hart van de Stadkrant 150 is verschenen, deze wordt vanaf ongeveer 15 september in de wijk bezorgd, maar is natuurlijk ook op de website te lezen.

Verder hebben we weer een nieuwsbrief aan de abonnees verzonden. Geef u hier op als u deze voortaan ook wilt ontvangen.