Rapenburg race 23 juni

Op 23 juni 2018 van 12:00 uur tot 20:00 uur zal het evenement “De Rapenburg race” aan het Rapenburg en in het Van der Werff park plaatsvinden.

Uit de bewonersbrief:

Tijdens de eerste editie van de Rapenburg race zullen de deelnemers 800 meter zwemmen vanaf het begin van het Rapenburg tot de finish bij het Van Der Werff park. De ontvangst zal vanaf 12:00 in het academiegebouw zijn en na de race zal vanaf 17:00 een borrel plaatsvinden in het Van der Werff park. De race zal in het uiterste geval van 14:00 tot 18:00 plaatsvinden. Ook zal er tegenover het Kamerling Onnes Gebouw en rondom het park bij de Doezastraat een aantal parkeerplekken niet beschikbaar zijn. Dit wordt ruim van te voren aangegeven.

Het doel van de race is een brug slaan tussen de stad Leiden en haar bewoners van diverse aard, de Universiteit en de Studentengemeenschap en het hogere doel: een project opzetten samen met Stichting Amade Nederland om kinderen van vluchtelingen en jongere vluchtelingen in Nederland die willen studeren de praktische helpende hand te bieden.

Om het evenement te mogen houden is een vergunning verleend door de gemeente. In deze vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om het evenement veilig te laten verlopen.

Uiteraard doen wij er, samen met de organisatie, alles aan om overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Als er naar uw mening toch teveel overlast wordt veroorzaakt, dan vragen wij u contact op te nemen met ondergetekende.

U bent natuurlijk van harte welkom om zich in te schrijven voor het evenement of om te komen kijken. Wij verwachten dat het een zonnige en erg gezellige dag zal worden.

Om de veiligheid van deelnemers te waarborgen zal het Rapenburg voorafgaand aan de race schrootvrij worden gemaakt. Er is een vergunning verleend door de gemeente. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Axel Vos, tel 06-81954072. Meer informatie over de Rapenburg race is te vinden op https://rapenburgrace.nl.

Leiden Marathon

De Leiden Marathon wordt op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei voor de 28e keer georganiseerd.

Op het Pieterskerkplein is een groot terras ingericht en zullen op zaterdag de wandelaars daar starten en finishen. Dat is in tegenstelling tot bij de hardlopers geen massaal gebeuren.

Omdat de Garenmarkt niet beschikbaar is, zijn er meer taken geconcentreerd in en om de Pieterskerk. Op het Pieterskerkplein staan in de hoek bij het Gravesteen een kleedtent voor mannen, een douchewagen en zijn er, zoals ieder jaar, meerdere mobiele toiletten. Kleedkamer dames, massage, kinderopvang, helpdesk e.d. zijn in de Pieterskerk.

Lees alles in de bewonersbrief.

Aankondiging nieuwe website

Op de ALV werd de nieuwe layout en het nieuwe adres van de website gemeld. In augustus 2018 hopen we daar terug te vinden te zijn met onze actualiteiten:

Nieuwe site

Nu worden de laatste puntjes op de i gezet: vormgeving website en wijkkrant gaan erg sterk op elkaar lijken.

20180424_20_05_46_pro

Wat doet een Pedel?

Op dinsdag 24 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Deze werd voorafgegaan door een presentatie van de heer Erick van Zuylen, die ons heeft ingewijd in de geheimen van zijn functie van pedel van de Leidse universiteit.

Geniet van de foto’s, gemaakt door Sonja Wagemans.

20180424_19_35_48_pro

20180424_19_26_25_pro

20180424_19_25_34_pro

Nadere informatie Algemene Ledenvergadering op 24 april 2018

Als toegezegd in de laatste editie van de Hart van de Stad-krant treft u de bijlagen bij de agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 24 april a.s. op deze website in de Agenda aan. De Jaarrekening 2017 is nu ook toegevoegd.
Het is bekend dat het bestuur van PAL met een aantal vacatures kampt. We hebben in dit verband het genoegen mee te delen dat de heer Fred van der Loo zich bereid heeft verklaard een bestuursfunctie te willen vervullen. Wij stellen de Ledenvergadering dan ook graag voor Fred te benoemen tot lid van het bestuur voor een periode van 3 jaren, ingaande 24 april 2017. Fred stelt zich voor in het betreffende stuk in de Agenda.

We hopen dat u als lid in grote getale de Ledenvergadering zult bijwonen en uw bijdrage zult leveren. In dit kader moeten we er om misverstanden te voorkomen op wijzen dat de statuten bepalen dat alleen betalende wijkbewoners lid zijn van onze vereniging en stemrecht hebben in Ledenvergaderingen. Dus, indien u nog geen lid bent en wel als lid de vergadering wilt bijwonen, dan adviseren we de contributie voor 24 april alsnog te betalen.

Uiteraard zijn alle andere wijkbewoners ook van harte welkom om kennis te maken met het werk van de vereniging, mee te praten en op grond daarvan te besluiten lid te worden.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 24 april,

Het Bestuur