Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten (uit 1984) van de vereniging staan hier.
Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal west:
HH Reglement