Enquete Wijkvisie: wilt u deze invullen?

In de laatste wijkkrant vroeg het bestuur naar uw mening t.a.v. diverse zaken in de wijk.

Wilt u de enquĂȘte invullen? Het zijn maar 22 vragen (stellingen) waar een gradatie van eens/oneens op gegeven kan worden.

Naar de vragenlijst.