Verkeerssituatie in de wijk

Een neverending story?

Het bestuur van de wijkvereniging heeft vorig jaar een gesprek gehad met wethouder Strijk over de verkeersituatie in de wijk. De wethouder benadrukte in een brief aan het bestuur het belang van het tegengaan van sluipverkeer in de wijk, met name via de Langebrug. I.v.m. de ingediende zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit m.b.t. het omdraaien van de rijrichting op de Langebrug zou afgelopen najaar een maand lang:

- een nulmeting worden uitgevoerd op het Rapenburg;
- een effectmeting worden uitgevoerd i.v.m. het mogelijk afsluiten van de Garenmarkt voor sluipverkeer.

Helaas zijn deze metingen, volgens de gemeente, vanwege allerlei omstandigheden nog steeds niet uitgevoerd. Het is dus nog langer wachten voordat het nieuwe college, naar aanleiding van eerder gedane onderzoeken en in combinatie met de bovengenoemde tellingen, met concrete voorstellen zal kunnen komen voor maatregelen om de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren.

Proef met digitale kentekenregistratie?

In de Breestraat zal mogelijk een proef worden gedaan met digitale kentekenregistratie door middel van camera’s. Al jaren trekken velen zich weinig aan van de venstertijden en de maximumsnelheid. Deze kentekenregistratie zou wel kunnen betekenen dat met name de Pieterswijk wéér extra sluipverkeer te verwerken krijgt. De wijkvereniging is hierover, nog officieus, in gesprek met de gemeente. Wie weet welke creatieve ideeën daaruit voortkomen.

De bussen in de Breestraat

Geachte heer Strijk, dag Robert,

Bijgaand een brief van het bestuur van onze wijkvereniging over de snelheid van de bussen in de Breestraat.

Ik hoop dat je het onderwerp wilt bespreken met de busmaatschappijen. Ik ben benieuwd wat daar uitkomt.

Vriendelijke groet

Jan Pieters

En zijn reactie:

Van: Strijk, Robert
Datum: 22 november 2015 14:23
Onderwerp: Re: snelheid bussen in de Breestraat
Aan: Jan Pieters

Beste Jan,

Dank.
Ik spreek Ivo van Schunselaar (de regio directeur van Arriva) in januari weer op een regulier overleg.
Ik zal dit punt zeker bespreken, en stuur de brief van jou nu vast aan hem door….met de kanttekening dat ik het erg belangrijk vind dat wij ons aan de afspraken houden en ik dit punt dus graag bespreek in januari.

Dank voor jouw brief.

Met vriendelijke groet,
namens de gemeente Leiden

Robert Strijk
Wethouder Bereikbaarheid, Economie, Cultuur en Binnenstad

Inrit parkeergarage Hoogvliet over het trottoir

Eind november 2014 zijn de vernieuwde Breestraat, het Gangetje en de Korevaarstraat in gebruik genomen. Wel waren er vragen over de doorstroming van het verkeer in de Korevaarstraat. De gemeente heeft de verkeerssituatie een aantal maanden gemonitord. Op de drukste momenten hebben verkeersregelaars tijdelijk voor een vlotte doorstroming gezorgd, nu komt er een structurele oplossing.

Rij wachtende auto’s
In de oude situatie was er voldoende ruimte voor het doorgaand verkeer om de auto’s te passeren die in de rij stonden om rechtsaf te slaan richting de parkeergarage van Hoogvliet. Door het aanleggen van een middenberm op de Korevaarstraat is die extra ruimte verdwenen. Hierdoor kunnen bussen op drukke momenten zoals zaterdag niet vlot doorrijden richting de Breestraat.

Aanpassing
In overleg met Hoogvliet, busmaatschappij Arriva, gemeentelijke handhaving en politie is een oplossing bedacht. Er worden ‘punaises’ en pijlen aangebracht zodat auto’s via een stukje stoep eerder rechtsaf kunnen slaan, zoals op de tekening is aangegeven. Het doorgaande verkeer kan de rij wachtende auto’s dan makkelijk passeren.

Planning werkzaamheden
Vanaf dinsdag 26 mei is de aannemer ongeveer twee weken bezig met het aanpassen van de stoep. De werkzaamheden zijn in overleg met Hoogvliet vooral gepland op werkdagen tussen 16.00 en 20.00 uur. De Hoogvliet-parkeergarage is tijdens deze uren bereikbaar vanaf de St. Jorissteeg. Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.

2015 Kaardesteeg inrit Hoogvliet garage

Klik op de tekening voor een grotere weergave.

Eerste paal voor het nieuwe ID-college

Op vrijdagmiddag 30 januari werd de eerste paal “geslagen” voor de bouw van het nieuwe ID-college aan de Breestraat. Er zal gelukkig niet geheid worden. Er worden tot ruim 20 meter diep gaten geboord die dan opgevuld worden met beton. In het complex zullen straks zo’n 2500 mbo studenten leren. Het gebouw wordt volgens de planning rond juli 2017 opgeleverd.

Het is het ID college veel aan gelegen een goede verstandhouding op te bouwen met haar omgeving.

Informatie over de bouw is te vinden op de site van de aannemer, Giesbers: giesbersrotterdam.nl/projecten/publieke-sector/roc-id-college/

Plaatsing fietsbeugels in de stegen van de Breestraat

Vanaf maandag 2 februari a.s. worden in de stegen rondom de Breestraat fietsbeugels geplaatst. In deze brief vindt u informatie over de aanleiding en de planning.

Aanleiding
Nu de Breestraat en Korevaarstraat zijn vernieuwd, worden bezoekers en bewoners gestimuleerd om hun fiets niet meer op de stoep te parkeren maar gebruik te maken van fietsparkeerplekken, zoals de Waagstalling en de tijdelijke zaterdagstalling op de Steenschuur en Nieuwe Rijn. Aanvullend worden in een aantal stegen rondom de Breestraat fietsbeugels geplaatst. Met deze beugels kunnen meer mensen hun fiets kwijt in de stegen, in totaal gaat het om zo’n 400 vaste fietsplekken. In overleg met ondernemers- en bewonersvereniging zijn de stegen gekozen en plaatsen bepaald waar de fietsbeugels komen.

Planning werkzaamheden
In de periode van maandag 2 februari t/m vrijdag 6 maart zullen in de hieronder genoemde stegen fietsbeugels worden geplaatst. De aannemer werkt van noord naar zuid. Per steeg zal de aannemer een halve dag tot twee dagen aan het werk zijn. De planning ziet er als volgt uit:

Maandag 2 t/m vrijdag 6 februari
Kabeljauwsteeg: 2 dagen
Schoolsteeg: 2 dagen
Mooi Japiksteeg: 1 dag

Maandag 9 t/m vrijdag 13 februari
Mooi Japiksteeg: 0,5 dag
Wolsteeg: 2 dagen
Dwars Koornbrugsteeg: 1 dag
Choorlammersteeg: 1 dag
Plaatsteeg: 0,5 dag

Maandag 16 t/m vrijdag 20 februari
Mosterdsteeg: 1 dag

Maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart
Diefsteeg: 1 dag

Bij genoemde stegen worden borden geplaatst met het verzoek om tijdens de werkzaamheden uw fiets of brommer niet in de steeg te plaatsen. De woningen en winkels in de stegen blijven bereikbaar. De werkzaamheden zullen weinig tot geen overlast met zich mee brengen.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, via telefoonnummer 14071 of het contactformulier op de website van de gemeente Leiden.