Eind april is gestart met de sloop t.b.v. de nieuwe Catharinasteeg

De website http://www.catharinasteeg.nl/ geeft aan wat er allemaal aan “shopplezier” gaat komen rond de nieuw aan te leggen steeg.
U kunt zich hier ook voor een nieuwsbrief abonneren en een magazine als PDF downloaden.

We raden aan vooral het bouwnieuws te volgen: http://www.catharinasteeg.nl/nieuws/laatste-bouwnieuws/

Lees ook het andere artikel op onze site over de spiltrap.

Bouwhistorisch onderzoek tijdens Aalmarktproject

In de Mandemakerssteeg is onlangs een spiltrap uit 1650 aangetroffen. Deze trappen waren erg populair in de 16de en 17de eeuw. Vroege voorbeelden van houten spiltrappen in Leiden bevinden zich in Pieterskerkhof 40 en Breestraat 95. Meer informatie? Zie: https://www.erfgoedleiden.nl/vondstvandeweek/657.

De verbouwingswerkzaamheden aan de Mandemakerssteeg vinden plaats in het kader van het Aalmarktproject. Als primeur voor Nederland worden de ontmantelings- en sloopwerkzaamheden bouwhistorisch begeleid door het bouwhistorisch bureau BAAC. Het doel hiervan is historische bouwdelen en -elementen die aan het licht komen te documenteren voordat ze verdwijnen. Zo wordt de bouw- en gebruiksgeschiedenis van dit deel van de stad vastgelegd en straks ontsloten voor het brede publiek.

2015 Spiltrap Mandemakerssteeg

Spiltrap in de Mandemakerssteeg, foto ELO

Aalmarktplannen

Nieuwe steeg: Alle panden in de nieuwe steeg tussen Breestraat en Aalmarkt krijgen op de begane grond en 1e verdieping winkels. Op de 2e verdieping van enkele panden en het hoekpand Breestraat 70 komen woningen. De wijkvereniging heeft haar zorg geuit over mogelijk gebrek aan sociaal toezicht buiten winkeltijden: het wordt een lange, smalle steeg met een knik en onduidelijke zichtlijn. In de eeuwenoude zijgevel van het huidige LVC–die een zichtbare gevel in de nieuwe steeg wordt–zijn tamelijk grote etalageruiten gepland. (Een  aantasting van de monumentale muur.) De definitieve invulling is nog onzeker.

Aalmarkt

Aalmarkt

De Kippenbrug, die de verbinding vormt van de Apothekersdijk met de Aalmarkt en Boommarkt is weer open.  Het Ontwerp bestemmingsplan Aalmarkt-Mandemakerssteeg en omstreken deel 1 (Waagblok)  ligt vanaf  25 juli ter inzage. De wethouder heeft al gezegd dat hij denkt dat men in juni 2013 kan gaan bouwen.