Manifest Wonen en Leven – oproep aan politieke partijen

De Leidse binnenstad bloeit!
De inspanningen van de gemeente om de binnenstadseconomie te stimuleren, de stad leuker en gezelliger te maken en de openbare ruimte op te knappen hebben gewerkt. Maar er is ook een keerzijde: meer geluidsoverlast door de vele evenementen en ‘s nachts door uitgaand publiek, meer zwerfafval, meer verkamering, onbegaanbare stoepen door terrassen en fietsen.

Buurt- en wijkverenigingen De Put in de Oude Morsch, Hogewoerd e.o, Maredijkbuurt, Maredorp de Camp, Noordvest-Molenbuurt, Pancras West, Pieters-en Academiewijk en Levendaal-West, Transvaal, Tussen de Rijnen en Zeeheldenbuurt doen de volgende oproep: MANIFEST!

Inspraakreactie verkamering

Inspraakreactie PAL op de vergadering van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 20 april 2017:

Onze vereniging is teleurgesteld. Wij begrijpen niet dat de gemeenteraad zich zou moeten beperken tot het aanscherpen van technische voorschriften die hinder maar een klein beetje beperkt.

Lees hier verder.

Verkamering

Aantekeningen uit de vergadering van de Raadsommissie Stedelijke Ontwikkeling 24 maart 2016 door Jan Pieters, voorzitter van de wijkvereniging.

Het beperken van het aantal nieuw te verkameren woningen in delen van de stad en het beperken van het aantal kamerbewoners bij nieuwe verkamering zullen het vrijwel zeker niet halen.

Lees hier het complete bericht.

15 maart hoorzitting verkamering: kom ook!

Als gevolg van een aangepaste agenda van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, is de
inspraakmogelijkheid verplaats van donderdag 3 maart 2016 naar dinsdagavond 15 maart 2016.

Na de ontvangen meldingen over woonoverlast door verkamering uit verschillende wijken legt het college B&W verschillende opties om de verkamering aan te pakken voor bij de gemeenteraad. Zie de bijlage (hier).
Deze opties zijn:
- Beperken van het aantal nieuw te verkameren woningen; quoteren
- Aantal kamerbewoners bij nieuwe verkamering per woning beperken
- Voorwaarden stellen t.a.v. fietsparkeren bij nieuwe verkamering
- Bouwtechnische voorwaarden verbinden aan nieuwe onttrekkingsvergunningen
- Extra bouwtechnische voorwaarden opleggen in reeds vergunde situaties
- Woningvorming alleen toestaan met een vergunning

Het college vraagt de gemeenteraad nu een optie (of mogelijk opties) uit te kiezen om verder uit te werken en uit te voeren om de woonoverlast door verkamering aan te pakken. De PvdA heeft een eerste voorkeur voor een quotum per wijk of straat, maar de andere opties staan wij natuurlijk ook voor open. Dit is afhankelijk van wat de meerderheid van de gemeenteraad uiteindelijk besluit.

Er komt op donderdag 3 maart 20.00 uur een hoorzitting om bewoners en wijkverenigingen te laten inspreken over verkamering. Om de andere politieke partijen te overtuigen dat maatregelen nodig zijn, wil ik jullie allen oproepen om hier aanwezig te zijn en ook in te komen spreken. Als jullie hier bereid toe zijn, laat dit mij dan graag weten. Ook het benaderen van andere fracties zou kunnen helpen om nu een echte oplossing te vinden tegen verkamering.

Ik hoop dat ik op jullie steun, nogmaals, mag rekenen. Zonder jullie meldingen zou dit ons niet gelukt zijn.

Als er nog vragen of opmerkingen dan hoor ik deze natuurlijk graag.

Hartelijke groet,

Elwin Wolters

PvdA duo-raadslid stedelijke ontwikkeling