Leiden Culinair 27-30 juni 2013

Het evenement zal veel lijken op dat van vorig jaar. De muziek zal vooral ondersteunend zijn voor het doel: onder het genot van een glas en een praatje, proeven van culinaire hoogstandjes. Soms wat meer decibellen tijdens optredens. De vergunning is verleend voor categorie 2B (85 dB(A) op de gevel). Geprobeerd wordt betrekkelijk stille generatoren te gebruiken. Afbouwen en lawaaiierig opruimen gebeurt voor 10 uur ‘s avonds.

Het opbouwen en afbouwen van de stands neemt veel tijd in beslag en het verlies aan parkeerplaatsen is dus vrij lang (ongeveer een week). Let goed op de gele borden waarop staat wanneer het plein leeg moet zijn. Staat uw auto onverhoopt nog op de Garenmakrt op het moment dat de opbouw begint, en hij moet worden weggesleept, dan zijn de kosten voor uw rekening (en niet voor die van de organisatoren, zoals vroeger).

Lint van vlindervriendelijke plekken en tuinen

Leiden gaat vlinderen! 27 april lente evenement, biodiversiteit en project

Voor een leuk en speels evenement in Leiden op zaterdag 27 april as. zijn we op zoek naar leuke buurtbewoners die van tuinieren houden, die mee willen doen met ons Leiden gaat Vlinderen project. We houden die dag op de Burcht een informatie/plantenmarkt over biodiversiteit en natuurbeleving, met name over vlinders. Op de markt komen natuurorganisaties zoals IVN, NME, Schooltuinenvereniging Leiden, Ideewinkel, Vlinderstichting en Velt te staan.

Graag willen wij dat er door enkele enthousiaste buurtbewoners, planten/zaden voor (bij)en vlindervriendelijk tuinieren worden geplant in hun (dak)tuin of terras of in boomspiegels in de buurt om zo een lint van vlindervriendelijke plekken en tuinen te maken, waar vlinders en ook bijen op af komen. Op de markt kunnen uw bewoners vlindervriendelijke tuinontwerpen zien en tips krijgen of aan elkaar geven. Ook de Leidse schooltuinvereniging doet mee met de zaai van stroken bloemen op de schooltuinen om vlinders aan te trekken.

Op de Burcht worden op zaterdag 27 april van 11.00- 17.00 uur (muzikale) performances gehouden, zijn diverse (kinder) activiteiten en in de Tuinzaal van de Sociëteit de Burcht (onderaan de Burcht) zijn diverse leerzame en speelse workshops te bezoeken door het publiek.Hieronder volgt informatie over de dag en in de bijlage vindt u het programma en uitleg over het project.

Deelname aan het evenement is gratis. Bewoners die advies willen of een handje helpen kunnen zich melden bij: info@ateljdekim.nl, Janine.

Leiden gaat vlinderen…..!

zaterdag 27 april 11.00-17.00

Speels lente-evenement over biodiversiteit

op de Burcht & Tuinzaal soc. de Burcht in Leiden

Met: workshops, info- & plantenmarkt en performances.

O.a.: workshops vlindervriendelijke tuin ontwerpen en permacultuur, vlindereffect verhalen maken en flirten. NME activiteiten voor kinderen, prijsvraag, minstrelen en mevrouw Ambrosia voor uw brandende liefdesvragen.

Programma: www.ideewinkel.nl, zie:groen ideecafé/projecten.

Wilt u meehelpen? info@ateljdekim.nl /06-13795437 (Janine). We gaan met alle vrijwilligers na afloop samen eten.

Uitnodiging Ledenvergadering

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Ledenvergadering.
datum: dinsdag 23 april 2013.
plaats: Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9
tijd: 20.00 tot 21.30 uur.
Wie wil kan voor de vergadering met Tanneke Schoonheim een wandeling door de wijk maken. Ze licht dan de namen toe van een aantal stegen in onze wijk. Tanneke Schoonheim schrijft wekelijks over dit onderwerp in het Leidsch Dagblad.
Wandelaars: om 19.00 uur verzamelen bij Ars

Zie verder de bijlage (bevat ook verslag en fotos van ALV 2012): 2013 uitnodiging en agenda LV 23 april

Informatieavond programma Bereikbaarheid

De gemeente nodigt u van harte uit voor een informatieavond over het uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit zo’n zestien projecten, die allemaal met de bereikbaarheid van onze stad en het centrum te maken hebben en onderling een grote samenhang kennen. In het uitvoeringsprogramma staat wanneer en hoe deze projecten bijdragen aan de bereikbaarheid van Leiden.
Datum: Dinsdag 9 april 2013
Tijd: 18.15 – 22:00 uur (zaal is open vanaf 18:00 uur)
Locatie: Scheltema, Marktsteeg 1 in Leiden

Programma
Op de avond wordt drie keer dezelfde presentatie gegeven over het uitvoeringsprogramma bereikbaarheid. Tijdens deze presentatie hoort u hoe het uitvoeringsprogramma is opgebouwd en wat de samenhang is tussen de verschillende projecten. Na elke presentatie is er ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. De presentaties vinden plaats om 18:30 uur, 19:30 uur en 20:30 uur in de bovenzaal. U kunt zelf kiezen op welk tijdstip u de presentatie wilt bijwonen.
Gedurende de hele avond kunt u informatie krijgen over specifieke projecten uit het uitvoeringsprogramma. De projectmanagers van de projecten geven u in de foyer graag meer informatie over de verschillende projecten (zie onderaan de uitnodiging de opsomming van projecten).
U kunt hier ook terecht met specifieke vragen over uw buurt of wijk. Iedereen is welkom op deze avond. Ook is de provincie Zuid Holland uitgenodigd.

Aanmelden
U kunt zich van te voren aanmelden door een mail te sturen naar bereikbaarheid@leiden.nl.
Kom op tijd voor de presentaties: laatkomers worden niet tijdens de presentatie binnengelaten. U kunt dan wel in de foyer terecht.

Zie ook hier.