Rapenburg race 23 juni

Op 23 juni 2018 van 12:00 uur tot 20:00 uur zal het evenement “De Rapenburg race” aan het Rapenburg en in het Van der Werff park plaatsvinden.

Uit de bewonersbrief:

Tijdens de eerste editie van de Rapenburg race zullen de deelnemers 800 meter zwemmen vanaf het begin van het Rapenburg tot de finish bij het Van Der Werff park. De ontvangst zal vanaf 12:00 in het academiegebouw zijn en na de race zal vanaf 17:00 een borrel plaatsvinden in het Van der Werff park. De race zal in het uiterste geval van 14:00 tot 18:00 plaatsvinden. Ook zal er tegenover het Kamerling Onnes Gebouw en rondom het park bij de Doezastraat een aantal parkeerplekken niet beschikbaar zijn. Dit wordt ruim van te voren aangegeven.

Het doel van de race is een brug slaan tussen de stad Leiden en haar bewoners van diverse aard, de Universiteit en de Studentengemeenschap en het hogere doel: een project opzetten samen met Stichting Amade Nederland om kinderen van vluchtelingen en jongere vluchtelingen in Nederland die willen studeren de praktische helpende hand te bieden.

Om het evenement te mogen houden is een vergunning verleend door de gemeente. In deze vergunning zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om het evenement veilig te laten verlopen.

Uiteraard doen wij er, samen met de organisatie, alles aan om overlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Als er naar uw mening toch teveel overlast wordt veroorzaakt, dan vragen wij u contact op te nemen met ondergetekende.

U bent natuurlijk van harte welkom om zich in te schrijven voor het evenement of om te komen kijken. Wij verwachten dat het een zonnige en erg gezellige dag zal worden.

Om de veiligheid van deelnemers te waarborgen zal het Rapenburg voorafgaand aan de race schrootvrij worden gemaakt. Er is een vergunning verleend door de gemeente. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Axel Vos, tel 06-81954072. Meer informatie over de Rapenburg race is te vinden op https://rapenburgrace.nl.

Verkeerssituatie in de wijk

Een neverending story?

Het bestuur van de wijkvereniging heeft vorig jaar een gesprek gehad met wethouder Strijk over de verkeersituatie in de wijk. De wethouder benadrukte in een brief aan het bestuur het belang van het tegengaan van sluipverkeer in de wijk, met name via de Langebrug. I.v.m. de ingediende zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit m.b.t. het omdraaien van de rijrichting op de Langebrug zou afgelopen najaar een maand lang:

- een nulmeting worden uitgevoerd op het Rapenburg;
- een effectmeting worden uitgevoerd i.v.m. het mogelijk afsluiten van de Garenmarkt voor sluipverkeer.

Helaas zijn deze metingen, volgens de gemeente, vanwege allerlei omstandigheden nog steeds niet uitgevoerd. Het is dus nog langer wachten voordat het nieuwe college, naar aanleiding van eerder gedane onderzoeken en in combinatie met de bovengenoemde tellingen, met concrete voorstellen zal kunnen komen voor maatregelen om de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren.

Proef met digitale kentekenregistratie?

In de Breestraat zal mogelijk een proef worden gedaan met digitale kentekenregistratie door middel van camera’s. Al jaren trekken velen zich weinig aan van de venstertijden en de maximumsnelheid. Deze kentekenregistratie zou wel kunnen betekenen dat met name de Pieterswijk wéér extra sluipverkeer te verwerken krijgt. De wijkvereniging is hierover, nog officieus, in gesprek met de gemeente. Wie weet welke creatieve ideeën daaruit voortkomen.

Weer grofvuil vissen op vrijdag 10 maart

Op vrijdag 10 maart wordt hulp gevraagd om weer grofvuil te gaan vissen uit de Leidse grachten, omdat dit de waterplantengroei én het vaarverkeer hindert. Verkeersborden, een dranghek, een vlaggenmast, kerstbomen, véél stoelen, kinderwagens en bergen fietsen.
Als je het leuk vindt om (er-)uit te vissen wat er in de grachten zit, kun je meedoen!
- Start: vrijdag 10 maart 2017, om 10.00 uur.
- Waar: Verzamelen op Apothekersdijk 5 (WC aanwezig)

Het vissen gebeurt op 2 locaties:
1) Oude Singel t.h.v. The Duke of Oz (WC aanwezig)
2) Rapenburg op de Nonnenbrug (Rijksmuseum van Oudheden)

Laatste tips voor a.s. vrijdag:
* doe je oudste kleren aan
* neem voldoende water & eten mee
* let op jezelf en elkaar
* en je bent verzekerd van een mooie dag!

Zie de uitnodiging.

Nieuwe eik geplant bij appartementen Rapenburg/Nieuwsteeg

In april vorig jaar is de oude boom gekapt (zie ons bericht http://pieterswijk.nl/?p=1434) en er is nu een nieuwe boom teruggekomen.

De VVE meldt:
De nieuwe eik is een ander soort eik dan dat er stond. Die oude was nogal luis gevoelig. Daarom is in overleg met deskundigen besloten tot de keuze van een moeraseik. De boom komt van een kweker in Udenhout (Noord Brabant) en is op woensdag 15 januari door de firma De Wit uit Hazerswoude geplaatst. Eerst zijn ze nog de hele dinsdag bezig geweest om de oude stobbe weg te frezen waardoor er een plantgat van 4 bij 4 meter en 1,5 meter diep is gemaakt.
De boom is gezekerd met 6 grondankers zodat ie niet omwaait. En er is een beluchtingsdrain omheen gelegd. De komende 3 jaar zal de boom door firma De Wit gecontroleerd worden waarbij de groei en staat van de boom steeds wordt bekeken. Ook zijn zij 3 jaar lang verantwoordelijk voor de voeding van de boom.

2015_eik_IMG_1835
2015_eik_IMG_1848
2015_eik_IMG_1855