Verkeerssituatie in de wijk

Een neverending story?

Het bestuur van de wijkvereniging heeft vorig jaar een gesprek gehad met wethouder Strijk over de verkeersituatie in de wijk. De wethouder benadrukte in een brief aan het bestuur het belang van het tegengaan van sluipverkeer in de wijk, met name via de Langebrug. I.v.m. de ingediende zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit m.b.t. het omdraaien van de rijrichting op de Langebrug zou afgelopen najaar een maand lang:

- een nulmeting worden uitgevoerd op het Rapenburg;
- een effectmeting worden uitgevoerd i.v.m. het mogelijk afsluiten van de Garenmarkt voor sluipverkeer.

Helaas zijn deze metingen, volgens de gemeente, vanwege allerlei omstandigheden nog steeds niet uitgevoerd. Het is dus nog langer wachten voordat het nieuwe college, naar aanleiding van eerder gedane onderzoeken en in combinatie met de bovengenoemde tellingen, met concrete voorstellen zal kunnen komen voor maatregelen om de verkeerssituatie in de wijk te verbeteren.

Proef met digitale kentekenregistratie?

In de Breestraat zal mogelijk een proef worden gedaan met digitale kentekenregistratie door middel van camera’s. Al jaren trekken velen zich weinig aan van de venstertijden en de maximumsnelheid. Deze kentekenregistratie zou wel kunnen betekenen dat met name de Pieterswijk wéér extra sluipverkeer te verwerken krijgt. De wijkvereniging is hierover, nog officieus, in gesprek met de gemeente. Wie weet welke creatieve ideeën daaruit voortkomen.

Weer grofvuil vissen op vrijdag 10 maart

Op vrijdag 10 maart wordt hulp gevraagd om weer grofvuil te gaan vissen uit de Leidse grachten, omdat dit de waterplantengroei én het vaarverkeer hindert. Verkeersborden, een dranghek, een vlaggenmast, kerstbomen, véél stoelen, kinderwagens en bergen fietsen.
Als je het leuk vindt om (er-)uit te vissen wat er in de grachten zit, kun je meedoen!
- Start: vrijdag 10 maart 2017, om 10.00 uur.
- Waar: Verzamelen op Apothekersdijk 5 (WC aanwezig)

Het vissen gebeurt op 2 locaties:
1) Oude Singel t.h.v. The Duke of Oz (WC aanwezig)
2) Rapenburg op de Nonnenbrug (Rijksmuseum van Oudheden)

Laatste tips voor a.s. vrijdag:
* doe je oudste kleren aan
* neem voldoende water & eten mee
* let op jezelf en elkaar
* en je bent verzekerd van een mooie dag!

Zie de uitnodiging.

Nieuwe eik geplant bij appartementen Rapenburg/Nieuwsteeg

In april vorig jaar is de oude boom gekapt (zie ons bericht http://pieterswijk.nl/?p=1434) en er is nu een nieuwe boom teruggekomen.

De VVE meldt:
De nieuwe eik is een ander soort eik dan dat er stond. Die oude was nogal luis gevoelig. Daarom is in overleg met deskundigen besloten tot de keuze van een moeraseik. De boom komt van een kweker in Udenhout (Noord Brabant) en is op woensdag 15 januari door de firma De Wit uit Hazerswoude geplaatst. Eerst zijn ze nog de hele dinsdag bezig geweest om de oude stobbe weg te frezen waardoor er een plantgat van 4 bij 4 meter en 1,5 meter diep is gemaakt.
De boom is gezekerd met 6 grondankers zodat ie niet omwaait. En er is een beluchtingsdrain omheen gelegd. De komende 3 jaar zal de boom door firma De Wit gecontroleerd worden waarbij de groei en staat van de boom steeds wordt bekeken. Ook zijn zij 3 jaar lang verantwoordelijk voor de voeding van de boom.

2015_eik_IMG_1835
2015_eik_IMG_1848
2015_eik_IMG_1855

Gekapte eik op parkeerplaats appartementen Rapenburg hoek Nieuwsteeg

Op 11 april 2014 is de oude eik gekapt op de parkeerplaats van de appartementen op de hoek van Rapenburg en Nieuwsteeg. De boom had zwammen, en deze namen zo snel toe dat de hij op advies van een in bomenanalyse gespecialiserd bedijf is gekapt. Hij was voor een deel hol, en een gevaar voor zijn omgeving geworden.
De Vereniging van eigenaren heeft een nieuwe, grote eik gekocht (doorsnee 40 cm, hoogte 12 m), die in het najaar zal worden herplant.