Garenmarkt 29 oktober 2016: evenement SSR

Ter ere van de 115e verjaardag van studentenvereniging SSR-Leiden, gevestigd aan de Hogewoerd, zal er een ééndaags festival worden georganiseerd. De Garenmarkt wordt ingevuld met een grote feesttent, het is immers oktober, en daaromheen eettentjes zoals u gewend bent bij bijvoorbeeld Leiden Culinair. Het evenement gaat om 12:00 uur open voor bezoekers en sluit om 23:59 uur diezelfde dag. De muziek zal verzorgd worden door popbands en dj’s. De hoofdact is het grote Leidse succes: Kraak & Smaak.

Parkeren
De Garenmarkt zal worden afgesloten van vrijdag 28 oktober 9:00 uur tot zondag 30 oktober 17:00 uur. U kunt tussen deze tijden niet parkeren op de Garenmarkt. In bijgaande bewonersbrief vindt u een plattegrond. Het parkeerverbod geldt voor het gebied binnen de gele lijnen. Er is in de opgegeven periode een wegsleepregeling van kracht.

Jan van Houtbrug e.o. aan de beurt

Na een korte pauze i.v.m. de 3 oktoberfestiviteiten gaan de werkzaamheden aan de Centrumroute weer in volle vaart verder.

Het werk aan de noordzijde van het Levendaal is gereed en nu zijn de zuidzijde van het Levendaal, de Oranjeboomstraat en de Jan van Houtbrug aan de beurt.

Zuidzijde Levendaal en Oranjeboomstraat
Van 5 t/m 21 oktober wordt er gewerkt aan de zuidzijde van het Levendaal. Op 10 oktober start de herinrichting van de Oranjeboomstraat aan de kant van het Plantsoen.

Jan van Houtbrug
Ook op 10 oktober start aannemer Gebr. Schouls B.V. met de voorbereidingen voor het werk aan de Jan van Houtbrug. Voor fietsers en voetgangers leggen zij aan weerszijden van de Jan van Houtbrug een tijdelijke brug aan. Daarna pakken zij het werk aan de brug zelf op.

‘Grote rotonde’
Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren en de bereikbaarheid van de stad te garanderen wordt gemotoriseerd verkeer omgeleid. De omleiding krijgt de vorm van een ‘grote rotonde’ en blijft in stand totdat de reconstructie van de Jan van Houtbrug gereed is. Naar verwachting is dit in april 2017.

Informatie
Tijdens de werkzaamheden kunt u met al uw vragen terecht bij omgevingsmanager Leonore Koopman van KWS, bereikbaar op tel. (06) 11809395 of via lkoopman@kws.nl. Elke vrijdag van 9.00-10.00 uur is er een inloopspreekuur in de KWS-bouwkeet op het parkeerterrein van de Garenmarkt, tegenover Hoogvliet. Meer informatie www.leiden.nl/centrumroute

Herinrichting van de Geregracht-Oranjeboomstraat

De inrichting van de openbare ruimte in de omgeving van de Jan van Houtbrug, Geregracht en de Oranjeboomstraat wordt aangepakt. Hierbij wil de gemeente graag met de bewoners en ondernemers uit de buurt in overleg treden.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep is op maandagavond 6 juli. Na de zomer zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden. U kunt zich voor de klankbordgroep aanmelden. Zie bijgaande brief.

Inrit parkeergarage Hoogvliet over het trottoir

Eind november 2014 zijn de vernieuwde Breestraat, het Gangetje en de Korevaarstraat in gebruik genomen. Wel waren er vragen over de doorstroming van het verkeer in de Korevaarstraat. De gemeente heeft de verkeerssituatie een aantal maanden gemonitord. Op de drukste momenten hebben verkeersregelaars tijdelijk voor een vlotte doorstroming gezorgd, nu komt er een structurele oplossing.

Rij wachtende auto’s
In de oude situatie was er voldoende ruimte voor het doorgaand verkeer om de auto’s te passeren die in de rij stonden om rechtsaf te slaan richting de parkeergarage van Hoogvliet. Door het aanleggen van een middenberm op de Korevaarstraat is die extra ruimte verdwenen. Hierdoor kunnen bussen op drukke momenten zoals zaterdag niet vlot doorrijden richting de Breestraat.

Aanpassing
In overleg met Hoogvliet, busmaatschappij Arriva, gemeentelijke handhaving en politie is een oplossing bedacht. Er worden ‘punaises’ en pijlen aangebracht zodat auto’s via een stukje stoep eerder rechtsaf kunnen slaan, zoals op de tekening is aangegeven. Het doorgaande verkeer kan de rij wachtende auto’s dan makkelijk passeren.

Planning werkzaamheden
Vanaf dinsdag 26 mei is de aannemer ongeveer twee weken bezig met het aanpassen van de stoep. De werkzaamheden zijn in overleg met Hoogvliet vooral gepland op werkdagen tussen 16.00 en 20.00 uur. De Hoogvliet-parkeergarage is tijdens deze uren bereikbaar vanaf de St. Jorissteeg. Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.

2015 Kaardesteeg inrit Hoogvliet garage

Klik op de tekening voor een grotere weergave.

Ondergrondse huisafvalcontainers komen in oktober (update!)

Enkele bestuursleden hebben begin juni overleg gehad met de gemeente over de plaatsing van de afvalcontainers.

De containers worden het eerst geplaatst in de Academiewijk en Levendaal West. Dat begint in oktober 2013. Het gaat om 19 à 20 containers. De Pieterswijk komt wat later aan de beurt. Er worden enkele parkeerplaatsen voor opgeofferd. De containers worden geopend met behulp van een pasje, dat aan bewoners van adressen wordt verstrekt. Die pasjes kunnen toegang geven tot 1 of mogelijk twee containers.

De eerste drie maanden na het plaatsen wordt er streng gehandhaafd, zodat iedereen weet wat de bedoeling is (geen afval bijplaatsen en zo). Bewoners kunnen natuurlijk altijd melden als er iets niet in de haak is.

De eerste voorlopige locaties voor de ondergrondse containers zijn aangewezen. Rond 26 juni krijgen de bewoners van onze wijk een brief, met daarin een uitnodiging voor een inloopavond, de aangewezen locaties en informatie over het plaatsen van de eerste containers in het najaar.

Woensdag 26-6 staat er een groot artikel in de stadskrant over de invoering van de containers en wordt het plaatsingsbesluit gepubliceerd.
De precieze locaties van de containers worden dan gepubliceerd. Vanaf donderdag 27 juni start dan de zienswijzeprocedure.

Tijdens deze procedure ligt de informatie ter inzage op het Stadhuis (Stadhuisplein) en Stadsbouwhuis (Langegracht).

Meer informatie vindt u vanaf woensdag 26-6 op www.leiden.nl/ondergronds