Plan voor woningen aan de Sterrenwachtlaan

Op 15 oktober werd de overeenkomst getekend door de Universiteit Leiden en Janssen de Jong Projectontwikkeling die de ontwikkeling van 33 woningen aan de Sterrenwachtlaan in Leiden mogelijk maakt.

Dit betreft de plek waar o.a. de Van der Klaauwtoren heeft gestaan, op de hoek van de Kaiserstraat en de Witte Singel.

Op deze locatie komen 12 herenhuizen aan de singel, 3 cottagewoningen en een poortwoning aan de Sterrenwachtlaan en 17 appartementen in een woontoren. De drie huidige cottagewoningen blijven behouden. De verkoop van de afzonderlijke woningen door Janssen de Jong start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015. De start van de bouw is medio 2015 voorzien.

De Sterrenwachtlaan zelf blijft in eigendom van de universiteit vanwege het bestemmingsverkeer naar de Sterrewacht en de naastliggende universitaire gebouwen.

Dit geldt ook voor het omliggende groen langs de singel waar het Sterrewachtpark wordt aangelegd als onderdeel van het “langste park van Nederland”, het Singelpark.

Enquête woonbeleving rondom Witte Singel-Doelencomplex

De digitale enquête is onderdeel van een verkenning naar de financiële en ruimtelijke toekomstmogelijkheden van het Witte Singel-Doelencomplex van de Universiteit Leiden. De gebouwen van het WSD-complex zijn toe aan groot onderhoud en ze zijn verouderd. Tijd om de mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken: een frisse start.

Bij omwonenden is de volgende brief bezorgd en zij kunnen de enquête invullen via de website www.toekomstwsd.leidenuniv.nl.

Ondergrondse afvalcontainers

De eerste van in totaal zo’n 550 ondergrondse vuilcontainers die de gemeente in de stad zal plaatsen is op 13 maart met enig feestelijk vertoon de bodem ingezakt. Wethouder Frank de Wit (D66, milieu) heeft die handeling verricht bij de Garenmarkt, ter hoogte van appartementencomplex ‘Het Kruitschip’. De komende periode worden de ondergrondse containers geplaatst in de Academiewijk en aansluitend in de rest van het centrum. In de historische binnenstad komen in totaal 175 ondergrondse containers op 125 verschillende locaties. Dit moet in september klaar zijn. Daarna komen de overige wijken aan de beurt. Het plan is dat alle 550 containers kort voor de zomervakantie van 2015 geplaatst zijn.

Ter herinnering de belangrijkste redenen voor plaatsing van deze ondergrondse afvalcontainers:

 • Een schonere, mooiere en beter beheerbare openbare ruimte in de binnenstad van Leiden. Zo wordt zwerfafval door meeuwen tegengegaan. Ook het rommelige beeld van zakken op straat (nu 2-4 keer per week) behoort dan tot het verleden.
 • Een verbetering van het serviceniveau voor de bewoners omdat men 7 dagen per week, 24 uur per dag het huishoudelijk restafval kwijt kan.
 • Voor de medewerkers van het team Inzameling van Stedelijk Beheer is het een aanzienlijke arbo-technische verbetering. (LvO)
 • Ondergrondse huisafvalcontainers komen in oktober (update!)

  Enkele bestuursleden hebben begin juni overleg gehad met de gemeente over de plaatsing van de afvalcontainers.

  De containers worden het eerst geplaatst in de Academiewijk en Levendaal West. Dat begint in oktober 2013. Het gaat om 19 à 20 containers. De Pieterswijk komt wat later aan de beurt. Er worden enkele parkeerplaatsen voor opgeofferd. De containers worden geopend met behulp van een pasje, dat aan bewoners van adressen wordt verstrekt. Die pasjes kunnen toegang geven tot 1 of mogelijk twee containers.

  De eerste drie maanden na het plaatsen wordt er streng gehandhaafd, zodat iedereen weet wat de bedoeling is (geen afval bijplaatsen en zo). Bewoners kunnen natuurlijk altijd melden als er iets niet in de haak is.

  De eerste voorlopige locaties voor de ondergrondse containers zijn aangewezen. Rond 26 juni krijgen de bewoners van onze wijk een brief, met daarin een uitnodiging voor een inloopavond, de aangewezen locaties en informatie over het plaatsen van de eerste containers in het najaar.

  Woensdag 26-6 staat er een groot artikel in de stadskrant over de invoering van de containers en wordt het plaatsingsbesluit gepubliceerd.
  De precieze locaties van de containers worden dan gepubliceerd. Vanaf donderdag 27 juni start dan de zienswijzeprocedure.

  Tijdens deze procedure ligt de informatie ter inzage op het Stadhuis (Stadhuisplein) en Stadsbouwhuis (Langegracht).

  Meer informatie vindt u vanaf woensdag 26-6 op www.leiden.nl/ondergronds