Werkgroep ‘Plein aan de Garenmarkt’ biedt pamflet aan

Op 22 september bood Huub Frencken, voorzitter van de werkgroep ‘Plein aan de Garenmarkt’ die de Wijkvereniging PAL heeft ingesteld, wethouder Paul Laudy het door de werkgroep ontwikkelde pamflet aan voor de herinrichting van het plein na de bouw van de parkeergarage op de markt.
2017-aanbieding-pamflet

Huub Frencken biedt het pamflet “Mooi plein aan de Garenmarkt” aan, foto Sonja Wagemans

Huub sprak zijn waardering uit voor het feit dat de gemeente heeft besloten om het plein groen en klimaatbestendig te maken en er geen geparkeerde auto’s meer op toe te laten. Intussen heeft de gemeente buurtbewoners en ondernemers opgeroepen om over de herinrichting mee te praten in een van de beide werkgroepen die de gemeente intussen heeft ingesteld: de werkgroep Maaiveld Garenmarkt of de werkgroep Korevaarstraat. De wijkvereniging is vertegenwoordigd door Huub Frencken en Sonja Wagemans (Garenmarkt) en Marjolijn Pouw (Korevaarstraat). Het pamflet van de werkgroep is op onze site te vinden.

Presentatie plein aan de Garenmarkt

Met genoegen nodigen we jullie uit voor een presentatie van modellen voor het plein aan de Garenmarkt.

Op donderdag 29 juni 19:30 – 21:30 uur in Sijthoff Cultuurzaal.

Dit is een vervolg op de presentatie op 22 februari j.l. en artikelen in de Hart van de Stadkrant van april’17 en van dec. ‘16

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Garenmarkt

Huub Frencken, Hans Brussee, Frank Mulder, Jan Pieters en Sonja Wagemans

Verdere info via mailadres frencken.huub AT xs4all.nl (vervang zelf AT door @)

Garenmarkt: verslag van bijeenkomst op 22 februari 2017

Samenvatting
Ongeveer vijftig buurtbewoners namen de uitnodiging aan om mee te praten over het plein op het dak van de ondergrondse parkeergarage op de Garenmarkt en ideeën te presenteren (zie verder in dit bericht). Uit de levendige discussie bleek een grote eensgezindheid onder de buurtbewoners. Volgens hen

 • is een goed plein niet mogelijk als op het maaiveld geparkeerd zou moeten worden;
 • verdient de aan de Korevaarstraat gelegen zijde van het plein extra aandacht; daar moet ook een wand komen;
 • de historische Garenmarkt zou op de een of andere manier moeten worden doorgetrokken langs het Kruitschip;
 • er zou een link met het Van der Werfpark moeten worden gecreëerd;
 • ‘klimaat-adaptatie’ dient te worden bevorderd; m.a.w. er moet worden voorkomen dat er een hitte-eiland ontstaat en het plein moet bijdragen aan het opvangen van stortbuien; dus moet het een groen plein worden;
 • en het plein moet zo worden ontworpen dat het in alle seizoenen en alle tijdstippen goed functioneert, met zo weinig mogelijk geluidsoverlast.
 • Alle aanwezigen waren het er over eens dat het een plein moeten worden dat kwaliteit toevoegt aan zowel de buurt (met nadruk op een fraai vorm gegeven verblijfsfunctie) als aan de binnenstad ( als ‘bronpunt’ voor centrumbezoek en kleinschalige evenementen).

  Presentaties van enkele ideeën

  Frank Mulder: Janusgebouw, (zie afb. 1)

  Jan Pieters: met fontein, afb-2a-jan-fontein

  Jan Pieters: met vijver,afb-2b-jan-vijvervariant

  Sonja Wagemans: Wal langs Korevaarstraat,afb-3-sonja-wal
  afb-3a-sonja-toelichting

  Hans Brussee: Thorbeckeplein,afb-4-hans-thorbeckeplein

  Heleen Apers: banken en jeu de boules,afb-5-heleen-banken-en-jeu-de-boules

  Lees hier alsnog het complete verslag.

  Garenmarktplein bijeenkomst

  Garenmarktplein: maak er een mooi plein van!

  Bijeenkomst georganiseerd door een werkgroep van de wijkvereniging.
  woensdag 22 febr.17-19:30 uur
  Sijthoff Cultuurzaal (Doezastraat 1B)

  Tijdens de bijeenkomst zullen twee korte inleidingen worden gegeven door de werkgroep en door de gemeente (Remko Slavenburg, senior stedenbouwkundige) en zullen de eerste ideeën voor de inrichting van het plein worden gepresenteerd.

  Zie de flyer

  Garenmarkt 29 oktober 2016: evenement SSR

  Ter ere van de 115e verjaardag van studentenvereniging SSR-Leiden, gevestigd aan de Hogewoerd, zal er een ééndaags festival worden georganiseerd. De Garenmarkt wordt ingevuld met een grote feesttent, het is immers oktober, en daaromheen eettentjes zoals u gewend bent bij bijvoorbeeld Leiden Culinair. Het evenement gaat om 12:00 uur open voor bezoekers en sluit om 23:59 uur diezelfde dag. De muziek zal verzorgd worden door popbands en dj’s. De hoofdact is het grote Leidse succes: Kraak & Smaak.

  Parkeren
  De Garenmarkt zal worden afgesloten van vrijdag 28 oktober 9:00 uur tot zondag 30 oktober 17:00 uur. U kunt tussen deze tijden niet parkeren op de Garenmarkt. In bijgaande bewonersbrief vindt u een plattegrond. Het parkeerverbod geldt voor het gebied binnen de gele lijnen. Er is in de opgegeven periode een wegsleepregeling van kracht.

  Uw zienswijze parkeergarage Garenmarkt?

  Verkeersbesluiten voor de bouw van de ondergrondse garage

  Er zijn verkeersbesluiten in de maak, die de bouw van de ondergrondse parkeergarage mogelijk moeten maken. Het gaat om de inrichting van het bouwterrein, veranderingen in de verkeerscirculatie en parkeer(on)mogelijkheden. Tot donderdag 29 september kunnen zienswijzen worden ingediend. De conceptbesluiten liggen ter inzage op het stadhuis, zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn te downloaden via onderstaande links:

  Fysieke afsluiting Garenmarkt

  Parkeersituatie

  Openstellen Raamsteeg-Kruitschip

  Opheffen gesloten verklaring Korevaarstraat

  Het bestuur van de wijkvereniging stelt het erg op prijs in kennis te worden gesteld van uw eventuele zienswijzen. Het beraadt zich momenteel over de concept verkeersbesluiten. Laat het ons weten via het mailadres info@pieterswijk.nl