Leiden Marathon

De Leiden Marathon wordt op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei voor de 28e keer georganiseerd.

Op het Pieterskerkplein is een groot terras ingericht en zullen op zaterdag de wandelaars daar starten en finishen. Dat is in tegenstelling tot bij de hardlopers geen massaal gebeuren.

Omdat de Garenmarkt niet beschikbaar is, zijn er meer taken geconcentreerd in en om de Pieterskerk. Op het Pieterskerkplein staan in de hoek bij het Gravesteen een kleedtent voor mannen, een douchewagen en zijn er, zoals ieder jaar, meerdere mobiele toiletten. Kleedkamer dames, massage, kinderopvang, helpdesk e.d. zijn in de Pieterskerk.

Lees alles in de bewonersbrief.

Aankondiging nieuwe website

Op de ALV werd de nieuwe layout en het nieuwe adres van de website gemeld. In augustus 2018 hopen we daar terug te vinden te zijn met onze actualiteiten:

Nieuwe site

Nu worden de laatste puntjes op de i gezet: vormgeving website en wijkkrant gaan erg sterk op elkaar lijken.

20180424_20_05_46_pro

Wat doet een Pedel?

Op dinsdag 24 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Deze werd voorafgegaan door een presentatie van de heer Erick van Zuylen, die ons heeft ingewijd in de geheimen van zijn functie van pedel van de Leidse universiteit.

Geniet van de foto’s, gemaakt door Sonja Wagemans.

20180424_19_35_48_pro

20180424_19_26_25_pro

20180424_19_25_34_pro

Nadere informatie Algemene Ledenvergadering op 24 april 2018

Als toegezegd in de laatste editie van de Hart van de Stad-krant treft u de bijlagen bij de agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 24 april a.s. op deze website in de Agenda aan. De Jaarrekening 2017 is nu ook toegevoegd.
Het is bekend dat het bestuur van PAL met een aantal vacatures kampt. We hebben in dit verband het genoegen mee te delen dat de heer Fred van der Loo zich bereid heeft verklaard een bestuursfunctie te willen vervullen. Wij stellen de Ledenvergadering dan ook graag voor Fred te benoemen tot lid van het bestuur voor een periode van 3 jaren, ingaande 24 april 2017. Fred stelt zich voor in het betreffende stuk in de Agenda.

We hopen dat u als lid in grote getale de Ledenvergadering zult bijwonen en uw bijdrage zult leveren. In dit kader moeten we er om misverstanden te voorkomen op wijzen dat de statuten bepalen dat alleen betalende wijkbewoners lid zijn van onze vereniging en stemrecht hebben in Ledenvergaderingen. Dus, indien u nog geen lid bent en wel als lid de vergadering wilt bijwonen, dan adviseren we de contributie voor 24 april alsnog te betalen.

Uiteraard zijn alle andere wijkbewoners ook van harte welkom om kennis te maken met het werk van de vereniging, mee te praten en op grond daarvan te besluiten lid te worden.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 24 april,

Het Bestuur

Petitie “Nieuw Leids Bolwerk”

Stichting Leefstad lanceert Nieuw Leids Bolwerk met petitie

Door de Stichting Leefstad (omwonenden en hun wijkverenigingen) is een initiatief onder de naam “Nieuw Leids Bolwerk” gelanceerd voor het gebied van het Energiepark e.o. Het initiatief moet een tegenbeweging losmaken tegen en een alternatief bieden voor de plannen van de gemeente en de MBE Groep om het gebied om te bouwen tot een gigantisch evenemententerrein met hallen en horeca. Het alternatieve plan omvat gevarieerde duurzame woningbouw en groen verbonden met het Huygpark, met daarbij de al bestaande school, kinderopvang, handhaving van de daklozenopvang De Binnenvest met een eigen afgeschermde tuin, werkplekken, en ruimte voor sport en spel, kunst.

Kort gezegd gaat het hier om het woon- en leefbelang versus de “verpretparking” en “festivallisering” van onze stad.

Het bestuur van PAL ondersteunt het initiatief en nodigt u uit dit ook te doen door via de link https://energieparkscheltema.petities.nl/ de petitie te ondertekenen.